Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria/2014/2014_remont_malkow_po oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Małkowie

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria/2014/2014_remont_malkow_po oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Z końcem grudnia 2014 r. zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Małkowie”. Projekt był realizowany od grudnia 2013 roku, a jego celem była poprawa lokalnej infrastruktury służącej celom społeczno-kulturalnym. W ramach projektu zdemontowano zdewastowane ogrodzenie z siatki i zastąpiono je nowym (220 mb), a także utwardzono kostką brukową plac manewrowy usytuowany przy Świetlicy Wiejskiej w Małkowie (pow. 183 m2). Przeprowadzenie ww. działań przyczyniło się do zniwelowanie bariery utrudniającej użytkownikom dostęp do budynku świetlicy oraz do stworzenia bezpiecznego i przyjaznego miejsca służącego realizacji działań kulturalnych i społecznych podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

 

Całkowity koszt projektu „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Malkowie” wyniósł 33 650,87 zł, z czego 20 911,13 zł to pomoc uzyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Beneficjentem projektu jest Gminny Dom Kultury w Cycowie.

Po realizacji:

{gallery}galeria/2014/2014_remont_malkow_po{/gallery}