Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko: Menedżer Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Cycowie zatrudni pracownika na stanowisku: Menedżer Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Domu Kultury w Cycowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Gminny Dom Kultury w Cycowie, z siedzibą przy ul. Chełmskiej 4, 21-070 Cyców, informuje o planowanym do wykonania do 31.03.2015 r. zadaniu w ramach operacji pn. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Gminny Dom Kultury w Cycowie, z siedzibą przy ul. Chełmskiej 4, 21-070 Cyców, informuje o planowanym do wykonania do 31.03.2015 r. zadaniu w ramach operacji pn. Zakup wyposażenia do pracowni edukacyjnych w Gminnym Domu Kultury w Cycowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Gminny Dom Kultury w Cycowie, z siedzibą przy ul. Chełmskiej 4, 21-070 Cyców, informuje o planowanym do wykonania do 31.12.2014 r. zadaniu w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Małkowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Gminny Dom Kultury w Cycowie, z siedzibą przy ul. Chełmskiej 4, 21-070 Cyców, informuje o planowanym do wykonania do 31.12.2014 r. zadaniu w ramach operacji pn. „Docieplenie ścian i remont Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.