Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria/2014/2014_remont_garbatowka_przed oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria/2014/2014_remont_garbatowka_przed oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zakończono prace związane z realizacją operacji pn. „Docieplenie ścian i remont Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce”. Operacja była realizowana w okresie od grudnia 2013 r. do końca 2014 roku, a jej celem była poprawa lokalnej infrastruktury służącej celom społeczno-kulturalnym. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: docieplenie ścian i wykonanie elewacji, demontaż i montaż parapetów, wykonanie tynku mineralnego i malowanie farba silikatową, zakup i montaż drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji elektrycznej. Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – budowlanych w Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce przyczyniło się do podniesienia standardów technicznych budynku oraz do poprawy jego estetyki, co umożliwiło stworzenie przyjaznego miejsca, służącego lokalnej społeczności do realizacji wielu ciekawych i różnorodnych działań kulturalnych oraz środowiskowych.

 

Całkowity koszt projektu „Docieplenie ścian i remont Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce” wyniósł 36 240,88 zł, z czego 22 595,69 zł to pomoc uzyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Beneficjentem projektu jest Gminny Dom Kultury w Cycowie.

Przed realizacją:

{gallery}galeria/2014/2014_remont_garbatowka_przed{/gallery}

Po realizacji:

{gallery}galeria/2014/2014_remont_garbatowka_po{/gallery}