Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Regulamin Punktu Informacji Turystycznej w Gminnym Domu Kultury w Cycowie

 1. Punkt Informacji Turystycznej jest czynny w godzinach pracy GDK w Cycowie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.
 2. Prawo korzystania z Punktu Informacji Turystycznej jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu uzyskaniem informacji.
 3. Dane osobowe, uzyskane przez Punkt Informacji turystycznej, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Działania te sa zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. NR 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. Korzystanie z Punktu Informacji Turystycznej jest bezpłatne.
 5. W Punkcie Informacji Turystycznej obowiązuje wolny dostęp do materiałów informacyjnych i promocyjnych, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
 6. Stanowiska komputerowe wykorzystywane do uzyskania informacji są udostępniane nieodpłatnie.
 7. Stanowisko komputerowe udostępnia się Użytkownikowi na czas nie przekraczający 1 godz., który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 8. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych w Punkcie Informacji Turystycznej służy wyłącznie celom informacyjnym.
 9. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:
 • wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych;
 • wyszukiwania informacji o treściach erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje;
 • celów komercyjnych.
 1. Zabrania się:
 • instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez Internet;
 • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszek, rozkręcania jednostek centralnych;
 • jedzenia i picia podczas pracy przy komputerze.
 1. Dyżurny pracownik GDK ma prawo monitorowania czynności wykonywanych przez Użytkownika podczas pracy przy komputerze.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu pracownikowi GDK.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest:  
 • uszkodzenie sprzętu komputerowego,
 • naruszenie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.