Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Archiwum

II Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych

W sobotę 7 maja w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Cycowie odbył się II Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych. Impreza została przygotowana przez cycowski GDK przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, a honorowy patronat nad nią objął Starosta Powiatu Łęczyńskiego.

Przegląd, podobnie jak w ubiegłym roku, był adresowany do działających na terenie gmin powiatu łęczyńskiego amatorskich zespołów obrzędowych oraz zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, pragnących zaprezentować swoje umiejętności na scenie. Informacje o przygotowywanym przeglądzie, z prośbą o rozpropagowanie jego idei w lokalnych środowiskach, zostały rozesłane jeszcze w lutym br. do gminnych i wiejskich domów kultury, urzędów gmin i wybranych instytucji oświatowych, a także towarzystw regionalnych i stowarzyszeń agroturystycznych.

Cycowski Przegląd Teatrów Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych miał charakter konkursu na najciekawsze prezentacje realizowane w dwóch kategoriach: zespoły obrzędowe i zespoły śpiewacze. Zgłosiły się nań zespoły reprezentujące gminę Milejów i gminę gospodarzy. "Jaszczowianki" zaprezentowały tradycyjny repertuar, na który złożyły się melodie ludowe, natomiast "Świerszczowianie" po raz pierwszy poza swoją miejscowością zaprezentowali "Kantatę wielkanocną". Na przeglądzie wystąpiła również grupa teatralna dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cycowie. Występy zespołów były oceniane przez jury, do którego zostali zaproszeni obecni na sobotnim przeglądzie p. Józef Obroślak - wicedyrektor WOK w Lublinie, p. Iwona Niewczas - instruktor teatralny z WOK i p. Kazimierz Radko - sekretarz Powiatu Łęczyńskiego.

Nagrody rzeczowe dla zespołów ufundowało Starostwo Powiatowe w Łęcznej, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania. I chociaż tym razem cycowski przegląd nie wyłonił zdecydowanych zwycięzców, z pewnością - będąc okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń - przyczynił się do zintegrowania środowiska twórców amatorów i animatorów kultury.