Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Archiwum

Konkurs plastyczny

GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE zaprasza do udziału W KONKURSIE PLASTYCZNYM
    
"Wakacje tuż, tuż - moje najpiękniejsze wakacje"

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego
Cele konkursu:

    Rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
    Stworzenie możliwości udziału w konfrontacji z innymi własnych osiągnięć plastycznych i wymiana doświadczeń artystycznych uczestników konkursu.
    Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

    Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice o formacie A-3.
    Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora.
    Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

Przebieg konkursu:

    termin składania prac do 31.05.2011r.
    na adres: GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE UL. CHEŁMSKA 4, 21-070 CYCÓW, tel. 667 717 817
    komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac,
    najciekawsze prace zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy) w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I ? III SP, uczniowie klas IV ? VI SP, uczniowie gimnazjów,
    szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
    organizatorzy nie odsyłają prac, odbiór prac dnia 15.06.2011r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora,
    nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatora,
    organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej oraz bezpłatnego ich wykorzystywania w celach popularyzatorskich.

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 08.06.2011r. w Gminnym Domu Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4, na którą serdecznie zapraszamy.