Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Archiwum

Promocjai książki dra Grzegorza Jacka Pelicy

W piątek 25 marca w Gminnym Domu Kultury w Cycowie odbyło się spotkanie autorskie, któremu towarzyszyła promocja najnowszej książki dra Grzegorza Jacka Pelicy. "Bałachowcy" Stanisława Lisa-Błońskiego jako przestrzeń refleksji i historyczny dokument to pionierskie opracowanie zapisków oficera łącznikowego Armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Autor książki, miejscem urodzenia związany z Puchaczowem, podjął się trudu opracowania i zaprezentowania wspomnień, które po raz pierwszy trafiły do szerokiego kręgu odbiorcy.

Wykorzystując najnowsze publikacje historyczne dotyczące wojny polsko-bolszewickiej a także materiały i wspomnienia potomków gen, Bułak-Bałachowicza oraz Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Broni i Barwy Ochotniczej Armii Sprzymierzonej, dr Grzegorz Jacek Pelica dokonał weryfikacji opisów życia kpt. Lisa-Błońskiego, dokonując przy tym jedynie niezbędnych zabiegów gramatycznych i fleksyjnych, które nie tylko nie naruszyły warstwy dokumentacyjnej, lecz dla współczesnego czytelnika uczyniły ją bardziej przystępną w lekturze. Wydobyty z wrocławskiego "Ossolineum" pamiętnik obrazuje szlak bojowy, postawy ludzi, ich poglądy i sytuacje około frontową na terenach Białorusi i Polski. Trzyczęściowy pamiętnik to prawie reporterska relacja żołnierza frontowego życia białorusko-wielonarodowej Grupy Bałachowicza, walk i potyczek toczonych od Styru, Stochodu, poprzez Pińszczyznę, Podlasie, Polesie Lubelski po Lubartów, Łęczną i Puchaczów, gdzie 16 sierpnia rozegrała się znacząca, ale dotąd mało znana bitwa.

Zdjęcia z piątkowego spotkania prezentujemy w naszej galerii.