Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

XXXV Mały Konkurs Recytatorski-etap gminny

Dnia 26 kwietnia 2016 r. odbyły się gminne eliminacje 35 Małego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna
w Cycowie,  przy współpracy  Gminnego Domu Kultury. W konkursie udział wzięło 25 uczestników, reprezentujących  następujące placówki:  Zespół Szkół im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie,  Szkołę Podstawową w Stawku,  Szkołę Podstawową  w Garbatówce,  Szkołę Podstawową nr 1 w Głębokiem, Filialną Szkołę Podstawową w Bekieszy oraz Filialną Szkołę Podstawową w Świerszczowie.

Komisja konkursowa w składzie:  p. Adam Sokolnicki – animator kultury MOW w Podgłębokiem,  p. dr Monika Bogusz – starszy kustosz PBP w Łęcznej oraz p. Marta Kociuba – zastępca Wójta Gminy Cyców, po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowiła wyróżnić  następujące osoby:

- Oliwię Szysz, SP nr 1 w Głębokiem – „Stefek Burczymucha” M. Konopnicka,

- Stanisława Wójcika, SP w Świerszczowie – „Pali się” fragm.. J. Brzechwa,

- Dagmarę Misztalską SP w Garbatówce  – „Kropka” H. Niewiadomska,

- Piotra Bytysa,  ZS im. 7 PUL w Cycowie – „Podziękowanie” ks. J. Twardowski,

- Klaudię Białasz, ZS im. 7PUL w Cycowie – „Miłość od pierwszego wejrzenia”
   W. Szymborska.

Laureaci gminnych eliminacji wezmą udział w eliminacjach powiatowych, organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej, które odbędą się 18.05.2016 r.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za trud i zaangażowanie. Podziękowania składamy również  komisji konkursowej.